Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 4aad: Cadadka, 6aad

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 4aad: Cadadka, 6aad