Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 5aad: Cadadka, 9aad

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 5aad: Cadadka, 9aad