Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 3aad

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 3aad