Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 4aad

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 4aad