Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 8aad: Cadadka, 4aad

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 8aad: Cadadka, 4aad