Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 1aad: Bilaha-January-February-iyo-March-

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 1aad: Bilaha-January-February-iyo-March-