XEERARKA SOO BAXAY 2022

4:Dhaqan-galka Xeerka Shaqaalaha Dawladda, Xeer Lr. 97/2022