Faafinta Rasmiga ah Sanadka 10aad Cadadka 1aad Bilaha January February iyo March

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 1aad: Bilaha-January-February-iyo-March-