Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 3aad: Cadadka, 4aad

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 3aad: Cadadka, 4aad