Faafinta Rasmiga ah Sanadka 9aad Cadadka 3aad Bilaha July Septembar 2020

Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 3aad: Bilaha-July-–-Septembar-2020.