Faafinta Rasmiga ee sanaadka 9aad bilaha april , may iyo june

  1. Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 2aad: Bilaha-April-May-iyo-June-2020.