GARYAQAANKA GUUD EE QARANKA MR OO SI ADAG UDUFAACAY EEDA LOO JEEDIYEY

GARYAQAANKA GUUD EE QARANKA MR OO SI ADAG UDUFAACAY EEDA LOO JEEDIYEY